หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 


ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองลาน จำนวน 1 แห่ง


โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 47 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 39 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 

         

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่
    จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง
 


บ้านพักโฮมสเตย์
ร้านค้า

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด
ปั๊มน้ำมัน

ตลาดนัด
ตลาดสด

โรงสี
โรงแรม

ร้านเสริมสวย
สวนอาหาร

ร้านตัดผม    


กองทุนสวัสดิการผู้พิการ (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คลองน้ำไหล (กองทุนช่วยเหลือผู้ได้โอกาส)

กลุ่มอาสาพัฒนาสังคม

กลุ่มอาสาพัฒนาสังคมน้อย