หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 


นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 


นางสาวกนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวปาริชาติ ศรีวิชัยจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวพิลาวัลย์ ราชจันทร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายกิตติพล กองแก้ว
นิติกร


นางเรณู กันธิยาวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสาวิตตรี จิตรซื่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน