หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหล มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


โรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง
    จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 6 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์ ศสมช. จำนวน 15 แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
 

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคลองน้ำไหล นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมี
วัด 14 แห่ง ได้แก่

วัดคลองน้ำไหลกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดป่าไพรสณฑ์รัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดแม่สอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดมอสังเวียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดบึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดเทพนิมิตรมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดมอเศรษฐี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดศรีสัจธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

วัดทุ่งหญ้าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

วัดคลองหัวแหวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

วัดรวงผึ้งพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 17

วัดสุขสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 23

วัดคีรีศรีเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 24
สำนักสงฆ์ 7 แห่ง ได้แก่

วัดเจริญสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดคลองใหญ่ใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดบ้านไร่อุดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 18

วัดเทพหัสดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 18

วัดใหม่วงศ์เจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 20

วัดป่าสมพรปณิธาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 25

วัดดงชะนีไพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 26

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 44 แห่ง แบ่งเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองน้ำไหล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 19
  บ้านชัยมงคล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 12 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
โรงเรียนรอดนิลวิทยา

โรงเรียนบ้านคลองพลูฯ
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน

โรงเรียนบ้านมอแดง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

โรงเรียนบ้านคลองปิ่นโตฯ
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
โรงเรียนคลองลานวิทยา

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
การศึกษาอื่นๆ ได้แก่

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 28 แห่ง
 


สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ป้อมหรือตู้ยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง


ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
ประเพณีไทยทรงด้า

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โคมลอย หมู่ที่ 17

จักรสานไม้ไผ่ หมู่ที่ 7

สานหมวก หมู่ที่ 5

ผ้าทอมือ หมู่ที่ 8
ภาษาถิ่น

ภาษาเหนือ  

ภาษาอีสาน  

ภาษาไทดำ  

ภาษากระเหรี่ยงปกากะญอ  

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

เครื่องจักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ 24

สานหมวก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2

ผ้าทอมือ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 19

พวงกุญแจ  

เตาพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น เตาย่างไร้ควันเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเศรษฐกิจ เป็นต้น

ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านคลองปิ่นโต หมู่ที่ 11

ไม้มงคลบ้านคลองปิ่นโต หมู่ที่ 11

ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า หมู่ที่ 2

การบูรหอม  

น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม สเปรย์ไล่ยุง ปุ๋ยน้ำฉี่ไส้เดือน ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสามัคคีธรรม

น้ำพริกหมูบ้านคลองด้วน  

หมูฝอย กล้วยอบ น้ำพริกหมู บ้านคลองใหญ่ใหม่
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 089-961-8686
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10