หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลโครงการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะ [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการประชุมคระกรรมการติดตามประเมินผลโครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลโครงการ \"มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" [ 21 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน [ 28 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 28 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2      3