หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
แผนการดำเนินงาน
 

 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  จัดทำขึ้นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนงาน  รายละเอียด  โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลคลองน้ำไหล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 09.04 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 24
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10