หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
https://www.facebook.com/pg/khlongnamlai.sao/photo
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

10/10/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2560
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดปิดประกาศ-ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล,ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล,สำนักงานปลัด ฝ่ายนโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 16.13 น. โดย คุณ จรีรัตน์ เถาตะมะ

ผู้เข้าชม 265 ท่าน