หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำไหล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  
รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น  
คณะกรรมการฯ ขอส่งผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
    คะแนนที่ได้ 96.50 คะแนน
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
    คะแนนที่ได้ 96.00 คะแนน  รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 09.11 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 081-785-3206
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10