หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำไหล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
แผนอัตรากำลัง
  
แผนอัตรากำลังสามปีฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2564-2566  
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) งบประมาณ 2564–2566 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ให้เหมาะสมอีกด้วย
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564-2566) เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงา นส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.22 น. โดย คุณ จรีรัตน์ เถาตะมะ

ผู้เข้าชม 224 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 081-785-3206
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10