หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562  
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2562 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หมวด 4 ข้อ 29 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดสามารถเปิดดูที่ www.khlongnamlai.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 13.56 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 34 ท่าน