หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
 

 
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563  
 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563
(อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 22 และหมวด 5 ข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 (อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 18.58 น. โดย เกษร@naxsolution

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 23
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10