หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 11/2562) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 9/2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่่ 8/2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่่ 7/2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาไหล [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 145  
 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)     2      3      4