หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 7/2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 1/2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2      3      4