หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติ อบต. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การรบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18/2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14/2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3