หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน รอบ 6 เดือน ของสำนักงานปลัด [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสถิติจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลรายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4