หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายการใช้ระบบดิจิทัล [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศแบบความพึงพอใจการปฏิบัติราชการและการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศแบบความพึงพอใจการปฏิบัติราชการและการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2