หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศความพึงพอใจการปฏิบัติราชการและการให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ อบต.คลองน้ำไหล เรื่องศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่องแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4