หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานการเข้าร่วมสัมมนา [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการอบรมโรงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบศุนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) [ 11 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการอบรม นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 24 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม โดยกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสรมสุขภาวะ [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการฟังคำอธิบายแบบตรวจประเมิน LPA [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการอบรม หลักสูตร กระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบใหม่(ฉบับที่3) พ.ส.2561 และแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ๋นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร \"นักสังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1\" [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3      4      5