หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

   
 
 

 

   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผล สขร. ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.คลองน้ำไหล [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.คลองน้ำไหล [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ผังโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองน้ำไหล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ผังโครงสร้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองน้ำไหล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ผังโครงสร้างคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คลองน้ำไหล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
กฎหมายจัดตั้ง อบต. [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5