หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม- กันยาน 2562) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-4 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 203  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 233  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 258  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 216  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 [ 17 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 [ 26 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)