หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2562) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-4 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 249  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 263  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 283  
 
  (1)     2