หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานทางการเงิน/รายรับ-จ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2562) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1-4 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
  (1)     2