หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุุจริต [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง คูู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 [ 24 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับ องค์กร ในรอบ 12 ประจำ ปี2563 ในระบบ E-PlanNACC [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี รอบ 12 เดือน [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2      3