หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจการอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.คลองน้ำไหล (เฉพาะราย) [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัด อบต.คลองน้ำไหลให้รองปลัด อบต.คลองน้ำไหล ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.คลองน้ำไหล ให้รองปลัด อบต.คลองน้ำไหล ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งการมอบอำนาจการอนุญาตการใช้ห้องประชุม อบต.คลองน้ำไหล [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งการมอบอำนาจการอนุญาตใช้รถส่วนกลางของ อบต.คลองน้ำไหล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.คลองน้ำไหล ให้ รองปลัด อบต.คลองน้ำไหล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2