หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษาศุูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำบลคลองน้ำไหล   22 ส.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ทั้ง 4 ศูนย์   22 ส.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ทั้ง 4 ศูนย์   22 ส.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ชัยทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ส.ค. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ส.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล หมู่ที่ 1-28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ส.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและจ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน   19 ส.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนผุ้สูงอายุ)   19 ส.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 96