หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  ซึ่งมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการให้ความรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร และรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการต่อคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่  23  กันยายน  2562 เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 17.17 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย