หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
บ้าน ส.อบต.รักชาติ อรุณปี หมู่ 20
 
ติดตามและประเมินโครงการให้ความรู้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

5 กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินนำ โดยท่านประธานประสิทธิ์ ณ นคร ประธานสภา องคืการบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด นายบุญส่ง ฟองธิวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นางสาวกนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมนางสาวชลธิชา สายปัญญา เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลที่ หมู่ 8,20,18,9,2 ผลรับน้ำได้ ช่วยลดการกัดเซาะถนนพบ
ปัญหาที่ 1.ทรายอุดปากบ่อ 2.น้ำหลากไม่เข้าบ่อบางส่วน กรรมการแนะนำให้แก้ไขตามสภาพพื้นที่แต่ละบ่อ เช่น ทำรางระบายน้ำไร้ท่อ เชื่อมต่อกับบ่อที่ทำไว้ ถือเป็นก้าวที่ดีที่จะก้าวกันต่อไป...

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 08.40 น. โดย คุณ สิวัฒน์ ไล้ทองคำ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน