หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
4 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเอกชัย  เมืองโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประธานคณะกรรมการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยคณะกรรมการ นายประสิทธิ์ ณ นคร ประธานสภา อบต.คลองน้ำไหล นางกฤษณา แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวกนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และระบบเปิด ที่ อบต.วังหามแหเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมได้
อบต.คลองน้ำไหลเคยได้ร่วมประชุมและดูการสาธิตจากนายกไฉน อำไพริน นายก อบต.วังหามแห จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการกันขึ้น จะจัดโครงการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 อบต.วังหามจัดแสดงนิทรรศการ และบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทน หมู่บ้านละ 1 คน สมาชิกสภา อบต.หรือผุ้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้นำความรู้ไปขยายผล วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ทั่วไป และจากการคัดแยกขยะของชุมชน ครัวเรือน
ที่ประชุมได้คัดเลือกสถานที่สาธิตคือบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำไหล

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงหากผุ้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปขยายผลอย่างแพร่หลาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 11.14 น. โดย คุณ สิวัฒน์ ไล้ทองคำ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน