หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

                     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕62  วันที่  16 – 30  เมษายน  2562
                    บัดนี้ใกล้จะถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว      อาศัยอำนาจตาม      มาตรา   54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ.  25437    ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 30 เมษายน  2562   เวลา   09.00 น.  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล  จึงขอประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสามัญสมัยที่  2  ประจำปี   2562  ทางสถานีวิทยุธุรกิจโฆษณา คลื่นความถี่ สายใยเรดิโอ 104.25 MHz ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 11.29 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 68 ท่าน