กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผล โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา (โครงการวันลอยกระทง)  
 

ประชาสัมพันธ์รายงานผล โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา (โครงการวันลอยกระทง)   ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหรือในที่เปิดเผย และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.khlongnamlai.go.th หรือสแกนที่คิวอาร์โค้ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16.47 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 27 ท่าน