กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล  
 

ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหรือในที่เปิดเผย และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.khlongnamlai.go.th หรือสแกนที่คิวอาร์โค้ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16.41 น. โดย คุณ สำเนียง แสงแก้ว

ผู้เข้าชม 21 ท่าน