กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม จิตอาสา 1 อำเภอ 1 คูคลอง ใสสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนำ้ไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม จิตอาสา 1 อำเภอ 1 คูคลอง ใสสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 16.44 น. โดย คุณ กัญญา ทองเครือ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน