หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 

 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานการประชุม พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนาไหล ครั งที่ 12/2561 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอคลองลานประจาปีงบประมาณ 2562 “วันปิยมหาราช” [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอคลองลานประจาปีงบประมาณ 2562 “วันคล้ายวันพระราชสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร” [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอคลองลานประจาปีงบประมาณ 2562 “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการประชุม/อบรมชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 11/2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 8/2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 10/2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานการประชุม พนักงานจ้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 155  
 
รายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 9/2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 7/2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 8/2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
   1      2      3      4     (5)     6      7   
   
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 23
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10