หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 7/2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 6/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 5/2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 4/2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่1/2561 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการมาตรการ \"ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 3/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลโครงการมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัการบริหารกิจการบ้านบ้านเมืองที่ดี ครั้ง ที่ 1/2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมติดตามประเมินผลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันรงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3      4      5