หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต. คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือก หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต. คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู บุคลากร เลือก หัวข้อ ผู้บริหาร เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต. คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู บุคลากร
URL ที่ 1. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง เลือก หัวข้อ ผู้บริหาร
URL ที่ 2. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ เลือก หัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khlongnamlai.go.th... URL ที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือก หัวข้อ อำนาจหน้าที่
URL ที่ 2 คลิ๊กหัวข้อ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก
อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู แผน หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าหน้าเว็บไซต์ อบต.คลองน้ำไหล
เลื่อนดู ติดต่อ อบต.คลองน้ำไหล มีหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์กลาง อบต.คลองน้ำไหล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เลือก หัวข้อ ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khlongnamlai.go.th... URL ที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก
อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home URL ที่ 2 เลือกเมนู ระเบียบ หัวข้อ พรบ./พรก.
URL ที่ 3 เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก
อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
URL ที่ 4 เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก
อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลือกเมนู ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home จะมีสัญลักษณ์  chatbot ปรากฎ ที่มุมขวาล่าง ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่สัญลักษณ์ จะปรากฏ chatbot ขึ้นมา  
o9 Social Network https://www.khlongnamlai.go.th... URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลื่อนหน้าจอมาบริเวณพื้นที่หัวข้อยินดีต้อนรับ จะเจอ icon facebook Line และ Youtube อยู่ตำแหน่งบริเวณกลางหน้าจอ
URL ที่ 2 หน้าเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
URL ที่ 3 หน้า Youtube ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khlongnamlai.go.th... เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลัก อบต.คลองน้ำไหล www.khlongnamlai.go.th/home เลื่อนหน้าจอลงมาบริเวณด้านล่างสุดในพื้นที่ขอบล่างจอ คลิ๊ก คำว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5