หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของอบต.คลองน้ำไหล [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
บัญชีสรุปการจัดส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมโครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับ ดูแลงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)