หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการหรือพนักงานฯ อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.คลองน้ำไหล [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดมาตรการ การมาปฏิบัติราชการฯ ของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศกำหนดมาตรการ การมาปฏิบัติราชการฯ ของพนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทอดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของอบต.คลองน้ำไหล [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2