หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินดีเด่นครั้งที่1/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
บัญชีสรุปการจัดส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ 2/2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.คลองน้ำไหล [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศกำหนดมาตรการ การมาปฏิบัติราชการฯ ของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศกำหนดมาตรการ การมาปฏิบัติราชการฯ ของพนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2