หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
น้ำตกคลองน้ำไหล
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
เป็นองค์กรนำด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีรายได้พอเพียง
นายเอกชัย เมืองโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
วิสัยทัศน์ อบต.คลองน้ำไหล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
อบต.คลองน้ำไหล
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ค่ะ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.คลองน้ำไหล โทร : 055-786-399
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ตรวจเข้มสกัดโควิด-19 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างถนนคอ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต เอกสารประกสดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อส [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้ลงพื้นที่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ลานกระบือ ประกาศซ่อมถนนลาดยาง ม.10 -งบกรม [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานกระบือ ประกาศราคากลางซ่อมถนนลาดยาง ม.10-งบกรม [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสวน-พงษ์ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม สถานการณ์ COVID - 19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม แจ้งเบาะแส COVID - 19 ผ่านไลน์แอด [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ปางตาไว ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ กองทุนสวัสดิการชุมชนมอบหน้ากาก [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประกาศ เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงาน [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการแก้ไขภัยแล้งติดตั้งระบบส [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
   
 
 

เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 เม.ย. 2563)    อ่าน 1007  ตอบ 5  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 เม.ย. 2563)    อ่าน 403  ตอบ 3  
โควิด-19: อาการวันต่อวัน สงสัยว่าติดเชื้อต้องทำยังไง รักษายังไง? (5 เม.ย. 2563)    อ่าน 3  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (20 ม.ค. 2563)    อ่าน 34  ตอบ 0  
\'วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (1 ธ.ค. 2562)    อ่าน 220  ตอบ 0  
รถเก็บขยะอบต.คลองน้ำไหลทำขยะเรี่ยราด (25 พ.ย. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 2  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 19453  ตอบ 77  
ไฟฟ้าแรงสูง กำลัง(ใกล้)จะโค่นล้ม (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 281  ตอบ 2  
ใกล้วันที่ 16 แล้ว วันอะไรเอ่ย หาเงินง่ายๆ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 125  ตอบ 0  
หวย3ตัวจ่าย800 ไม่ต้องซื้อกับเจ้ามือใต้ดินให้เสี่ยงต่อไปแล้ว (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 128  ตอบ 0  
ว่างงาน อยากหารายได้เสริม (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ร้านดูดนม สร้างความเดือดร้อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 584  ตอบ 6  
ชาวบ้านเดือดร้อน (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 1724  ตอบ 8  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 306  ตอบ 0  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 411  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 422  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 389  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 385  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 426  ตอบ 0  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 422  ตอบ 0  

 
   
 
 

พริกแกง

ลูกประคบสมุนไพร
 
 
 
 
 
   
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.คลองน้ำไหล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 24
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10