หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
น้ำตกคลองน้ำไหล
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
เป็นองค์กรนำด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีรายได้พอเพียง
นายเอกชัย เมืองโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
วิสัยทัศน์ อบต.คลองน้ำไหล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
อบต.คลองน้ำไหล
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ค่ะ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.คลองน้ำไหล โทร : 055-786-399
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน ประกาศ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง เทศบาลเมืองหนองปลิง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อกา [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เข้าร่วมประชุมทาง [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสคอ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา ขอเชิญพนักงานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรามาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ตอบแบบส [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าพุทรา ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ร่วมตอบแบบสอบถามตามช่องทางก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังตะแบก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี วันที่ 9 เม.ย 64 กองช่างพร้อมกรรมการชุมชน ตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรั [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ ประกาศกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำล้านวังควง หมู่ที่ ๒ (บ้านนางย้ำ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อการเร่งตรวจสอบสถานประกอบการโดยเ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองขลุง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกคลองสีเสียด หมู่ที่ 4 บ้านโค้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 1845  ตอบ 29  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 3173  ตอบ 99  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 20309  ตอบ 77  
เบอร์โทรศัพท์ อบต.คลองน้ำไหล (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 529  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 429  ตอบ 1  
พุ่มไม้บังทางเลี้ยว สามแยก หมู่24 (15 ม.ค. 2564)    อ่าน 495  ตอบ 2  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ม.ค. 2564)    อ่าน 1884  ตอบ 13  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (20 ม.ค. 2563)    อ่าน 128  ตอบ 0  
'วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (1 ธ.ค. 2562)    อ่าน 315  ตอบ 0  
รถเก็บขยะอบต.คลองน้ำไหลทำขยะเรี่ยราด (25 พ.ย. 2562)    อ่าน 201  ตอบ 2  
ไฟฟ้าแรงสูง กำลัง(ใกล้)จะโค่นล้ม (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 501  ตอบ 2  
ใกล้วันที่ 16 แล้ว วันอะไรเอ่ย หาเงินง่ายๆ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 208  ตอบ 0  
หวย3ตัวจ่าย800 ไม่ต้องซื้อกับเจ้ามือใต้ดินให้เสี่ยงต่อไปแล้ว (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 272  ตอบ 0  
ว่างงาน อยากหารายได้เสริม (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 254  ตอบ 0  
ร้านดูดนม สร้างความเดือดร้อน (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 819  ตอบ 6  
ชาวบ้านเดือดร้อน (2 เม.ย. 2562)    อ่าน 2877  ตอบ 8  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 581  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 505  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 477  ตอบ 0  

 
   
 
 

ปฏิทินท่องเที่ยว ตำบลคลองน้ำไหล

พริกแกง
 
 
 
 
 
   
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.คลองน้ำไหล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
   
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 23
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10