หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.

 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว 2089 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ดู : 10)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 227 ขอคสามร่วมมือในการเน้นย้ำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้ง (ดู : 14)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 226 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ดู : 14)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/225 ส่งรายระเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 0)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว224 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. ในระบบ GFMIS (ดู : 1)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว223 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ดู : 2)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0003/217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 4)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2014 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 30)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 02019 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) (ดู : 17)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 02018 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (ดู : 17)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,372
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 23
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10