หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 

   
 


ข่าวสารจาก สถ.จ.


 

 

 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 00230.3/ว 4712 การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผ๔้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ เอกสาร1 ]  [ 9 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว4751 แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและและพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 8 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4679 ขอมอบหนังสือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  [ 8 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ 9694 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 7 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4668 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563  [ 7 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 4638  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/9646  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 4639  แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ผ่านระบบ QR Payment  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4632  โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 4640  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,325
 

 
 
 

 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 055-786-399
ต่อ 24
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10