หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (หมู่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (หมู่ 26) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล (หมู่ 28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มสตรีตำบลคลองน้ำไหล ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อตู้เชื่อมซีโอทู+ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6