หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โคกหนองนาโมเดล วัดมอเศรษฐี หมู่ที่ 10 บ้านมอเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ขนาด 3 แรงม้า1 เฟส หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อพันธุ์ไม้ โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรวมพลังจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวาพร้อมปลูกพันธุ์ไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต เพื่อใช้ในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง เพื่อใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunchtion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunchtion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 92