หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำป้ายรับสมัครและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานในฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง อบต.คลองน้ำไหล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สำหรับเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30