หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่(กางเต็นท์พร้อมผูกผ้า) และทำความสะอาดสถานที่โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีกวนข้าวทิพย์ โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในตำบลคลองน้ำไหล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศรีดอนชัย ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 13 ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 15 บ้านศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศรีดอนชัย ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 13 ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 15 บ้านศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 28 บ้านคลองด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2