หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
ร้องเรียนร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ที่ 21 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ : 055-786-399
โทรสาร : 055-786-399 ต่อ 11
Website : www.khlongnamlai.go.th
Email : Khlongnamlai@hotmail.co.th, konsaiwan@khlongnamlai.go.th, knl_team@hotmail.com
 
 
 
 
 
FAX (ประชาสัมพันธ์) ต่อ 11
สำนักปลัด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ต่อ 12
 
ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 13
ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 14
 
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 15   หรือ หมายเลข 0-5502-0226  
 
กองคลัง (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ต่อ 16
กองคลัง (ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ต่อ 17
 
ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ 18
กองช่าง ต่อ 19
 
ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อ 20
หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 21
 
รองปลัด อบต. ต่อ 22
ปลัด อบต. ต่อ 23
 
นายก อบต. ต่อ 24
ศูนย์ อปพร. ต่อ 25
 
แม่บ้าน ต่อ 26
   
 
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)