กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 

 
 
   
 
17/09/2561 ประกาศสรุปโครงการแต่ละหมู่บ้านตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
14 กันยายน 2561 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 15/2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การรบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
27/08/2561 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 13/2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 12/2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
การโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 (โอนครั้งที่ 11/2561) [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2561 (โอนครั้งที่ 5/2561 ) [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
การแก้ไขเปลี่้ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25561 ครั้งที่ 5/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2561 (โอนครั้งที่ 4/2561 ) [ 9 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2561 (โอนครั้งที่ 3/2561 ) [ 19 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2561 (โอนครั้งที่ 2/2561 ) [ 22 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2      3