กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ (สีเขียว) หมายเลขทะเบียน 82-3018 กำแพงเพชร กองสวัสดิการสังคม   18 ม.ค. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม   16 ม.ค. 2562 10
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง   16 ม.ค. 2562 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 (กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ)   16 ม.ค. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องเป่าลม ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 (กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ   16 ม.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา      16 ม.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกการป้องกันและควบคุมไฟป่า)   16 ม.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2562 (กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า)   16 ม.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล   16 ม.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ม.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 86