กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล    17 ส.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล   17 ส.ค. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2561   17 ส.ค. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2561 3
ประกาศสอบราคา   จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการอบรมล้างแอร์ 28 สิงหาคม 2561 ณ อบต.คลองน้ำไหล   16 ส.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายไ้ด้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 11
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนผู้สูงอายุ)   15 ส.ค. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจับเข่าคุยกันสมานฉันท์ครอบครัว (ครอบครัวสัมพันธ์)   14 ส.ค. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 73