กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประหยัดพลังงาน ของ อบต.คลองน้ำไหล ปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 62
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ฝ่ายการเงินและบัญชี   17 ต.ค. 2561 2
ประกาศสอบราคา      17 ต.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก้บแบบสอบถามติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   12 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 2/2561   11 ต.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมิน \"ดีเด่น\'\'ครั้งที่ 2/2561    9 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และการมอบอำนาจของนายก อบต.   5 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการจักรยานสูบน้ำ ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561   3 ต.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่องสรุปผลการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2561   2 ต.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติจำนวนเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2561   2 ต.ค. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 82