กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิ.ย. 2561 6
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้เสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการและที่่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการตำบลคลองน้ำไหล   20 มิ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด   20 มิ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด   20 มิ.ย. 2561 5
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคลองนำ้ไหล (โรงเรียนผู้สูงอายุ)   19 มิ.ย. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด   19 มิ.ย. 2561 9
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด    19 มิ.ย. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI lumens   19 มิ.ย. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   15 มิ.ย. 2561 9
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตั้งเต้นท์พร้อมเก็บ และทำแนวปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2561 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 60