ขอเชิญประชุม  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  ๒๕๕๖ วันที่ ๑ – ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้มีเรื่องที่เสนอมาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลพิจารณา จึงขอเชิญประชุมใน วันที่  5  สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
( แต่งกายชุดกากี )

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 14.00 น. โดย คุณ สกลวัฒน์ เชื้อผู้ดี

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ส.ค. 2554