เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 13.55 น. โดย คุณ สกลวัฒน์ เชื้อผู้ดี

ผู้เข้าชม 203 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ส.ค. 2554