สภาอบต.คลองน้ำไหลพิจารณาร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  
 

สภา อบต.คลองน้ำไหลประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมได้ที่ห้องประชุมสภา อบต.คลองน้ำไหล

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 13.25 น. โดย คุณ สิวัฒน์ ไล้ทองคำ

ผู้เข้าชม 328 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ส.ค. 2554