กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ค่ะ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.คลองน้ำไหล โทร : 055-786-399
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศ แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อทาง Facebook อบต.สระแก้ว [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนตอ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.2) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
ทต.คลองลานพัฒนา การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ ร่วมประชุมโครงการข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลแสนตอ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 457 
อบต.แสนตอ การโอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว รานงานการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดดินตีนตะขาบ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยยั้ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม ม.5-ม.6(คุ้มบางระจัน) รหัสสายทาง ก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยยั้ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มช้างน้อย รหัสสายทาง กพ.ถ 87-045 (ช่วงบ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เข้ารับใบประกาศนียบัตร รางวัล\"องค์กรจัดการสิ่ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองหลวง รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประกาศรับสมัคร เด็ก ศพด บ้านสระแก้ว ปี 61 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
   
 
 

เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (24 ส.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0  
การรับสมัครพนักงานจ้าง (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 0  
พุ่มไม้บังทางเลี้ยว สามแยก หมู่24 (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 105  ตอบ 2  
พุ่มไม้บังทางเลี้ยว สามแยก หมู่24 (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 0  
น้ำปะปา มีสภาพขุ่นแดง (31 พ.ค. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 2  
เกษตรอินทรีย์ (1 ส.ค. 2560)    อ่าน 435  ตอบ 3  
น้ำไม่ไหล (10 พ.ค. 2560)    อ่าน 395  ตอบ 1  
วัชพืชและขยะที่อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล เยอะมาก (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 403  ตอบ 1  
ตำนิที่พัก (12 พ.ค. 2559)    อ่าน 2061  ตอบ 7  
น้ำไม่ไหล (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 653  ตอบ 2  
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่15 ไม่ไหลถ้าไหลก็ขุ่น (31 ก.ค. 2558)    อ่าน 826  ตอบ 4  
ถนนฝุ่นดิน ตรงข้ามการไฟฟ้า (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 651  ตอบ 3  
ได้รับตัวอย่างหนังสือขอให้รับรองบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้/ขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกไ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1325  ตอบ 2  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 17064  ตอบ 74  
ชาวบ้านเดือดร้อน (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 1027  ตอบ 6  
กศน.ปี2557 เปิดรับสมัครเมื่อไหร? (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 559  ตอบ 2  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (31 มี.ค. 2557)    อ่าน 564  ตอบ 0  

 
   
 
 

อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล
 
 
 
 
 
   
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.คลองน้ำไหล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง